odstepodstepenglishodsteppolski

Start

 

Sensacyjne wyniki badań w Indiach!

 

Certyfikat dla Pana Jana Stója z Dino-96 Polska za największą ilość próśb o spotkanie podczas Bangalore INDIA BIO 2014!

 

 

 


 


        Witamy Państwa i prosimy o zapoznanie się z całością opracowania. Porównanie i powiązanie ze sobą przedstawionych faktów pozwala ludziom o szerokich horyzontach umysłowych wyciągnąć prawidłowe wnioski. Temat nie dla pseudonaukowców i ludzi małego formatu. Przedstawione rozwiązanie w biotechnologii wymusi globalne zmiany w medycynie, farmacji, rolnictwie itp. Daliśmy podstawę i bazę do opracowań przez specjalistów. Każdy kraj, każdy zakład farmaceutyczny, dysponując naszym rozwiązaniem lub substratem, może wyprzedzić światowych potentatów farmaceutycznych przy niskich kosztach własnych, gdyż nie wymaga to skomplikowanych urządzeń. Forma współpracy może być różnorodna. Na przykład: sprzedaż biotechnologii, licencji, samego substratu DINO-96 lub gotowych produkcji zakładów farmaceutycznych w Polsce.

      Zapraszamy do współpracy firmy farmaceutyczne, instytuty badawcze oraz banki i organizacje międzynarodowe, którym zależy lub mają obowiązek dbania o zdrowie naszej nacji bez względu na kolor skóry i światopogląd.

      Zapraszamy rządy państw arabskich i afrykańskich do wykorzystania Waszych środków i pomocy społeczeństwom, gdzie nie można zastosować wysokiej techniki. Opracowana przez nas metodyka procesów biotechnologicznych i rehabilitacyjnych „DINO-96” umożliwia w każdym Państwie, bez względu na zaawansowanie technologiczne, przy wykorzystaniu miejscowych surowców, zwiększenie efektywnej ochrony zdrowia oraz zwiększenie produkcji w rolnictwie.

     Wykluczam możliwość kontaktu poprzez organa rządowe w Polsce. Jedynie kontakt bezpośredni.


Jan Stój

 

DINO-96: malaria, leprosy

HIV/AIDS. We are looking

for a potential investor – shareholder!

Dino-96 - osteoporosis,

psoriasis. We are looking

for a potential investor – shareholder!

Dino-96 - radial burns,

termal. How does it treat, increase

or eliminate? It’s possible with it!

DINO-96 - injuries - each

types. How does it treat, increase,

or eliminate? It's possible with it!

 

 

 

  MECHANIZM DZIAŁANIA DINO-96 - rozmowa z Janem Stójem - producentem Dino-96