odstepodstepenglishodsteppolski

Informacje na temat badań substratu DINO-96

Pytanie: prof.  L. Lee /SINGAPORE/

 

Czy mogą Państwo pokazać, w jakim kierunku były prowadzone badania /obserwacje/ preparatu-substratu DINO-96 oraz na jakiej populacji?

Czy dopuszczono do badań na zasadzie zezwolenia Komisję Etyki?

Czy DINO-96 posiada odpowiednie certyfikaty, aby jako kosmetyk, mógł być dopuszczonego do stosowania zewnętrznego?

 

 

Odpowiedź: mgr Jan Stój – producent substratu DINO-96

 

(Ze względu na zainteresowanie tym tematem i liczne pytania, odpowiedz publikuje w języku angielskim i polskim.)

 

Zgodnie z sugestia Pana Profesora przedstawiam w pierwszej kolejności posiadane badania DINO-96 przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutach Medycznych w Polsce i Rosji /Instytut Szimakina-Owczynnikowa w Moskwie, Centrum Rehabilitacji Dzieci Rosji, Klinikę Prezydenta Rosji/.

 

Dodatkowym elementem niepodlegającym dyskusji jest film/19minut/ zrobiony przez polska TV w trakcie badan medycznych w Moskwie. Jest to sensacja na poziomie światowym!

 

Teraz postaram się powiązać poszczególne fragmenty, w całość, czego nie mogą pojąc tzw. AUTORYTETY ze względu na ścisłą specjalizację. Z uwagi na to, iż materiały znajdują się na www. dino96. pl oraz informatorach, zagadnienia ułożę wg kolejności tytułami:

 

1. BIOFIZYCZNE właściwości DINO-96 „TITRATION CURVES uf DINO in 1;5 DILUTION   pokazuje możliwość przenikania DINO-96 przez komórki żywe /jądra, cytoplazmę, scianki/ bez ich   naruszania, wskazuje aktywność biologiczną nieznaną w innych preparatach.    Dotyczy to tkanek oraz krwi itd.

2. OSTEOPOROZA - właściwości DINO-96, to pobudzenie aktywności składników kości /Ca/ polegające na uruchomieniu możliwości przechodzenia aktywnego Ca z kości do tkanki miękkiej i kości oraz odwrotnie. Zastosowanie zewnętrzne daje efekt u 100% PACJENTOW (!) już po 3 /TRZECH/ dniach!!!

3. SKLAD L-AMINOKWASOWY PREPARATU DINO-96 pokazuje jak wysoka jest aktywność L- aminokwasów, jako całości i pojedynczo w ramach kompleksu DINO-96. Dane dostępne.

4. TEST of SCIENTIFICALLY and medical assessment of substratum DINO-96 właściwości i cena na aparaturze medycznej/unikalnej/ błyskawicznego działania DINO-96 na szereg systemów organizmu człowieka. Nie ma porównania z żadnym znanym lekiem na świecie.  Zastosowanie – ratownictwo medyczne itp.,

5. BREAKTHROUGH in therapy of MALARIE and AIDS end. Porównanie składu i właściwości szeregu lęków znanych z możliwościami DINO-96. Mówi jednoznacznie o wyższości DINO-96. Należy dokonać jedynie prób na terenach „skażonych”.

6. INFANTILE CEREBRAL PALSY - Zastosowano na 150 pacjentach. Bardzo dobre, obiecujące wyniki.  Pacjenci w wieku 5 - 50lat.

7.  COSMETICO-PHARMACEUTICAL PREPARATION - przeprowadzone badania wskazują na bardzo duże możliwości w dermatologii, kosmetologii itp.

8.  NATIONAL CENTRE FOR COORDINATION OF RESCUE SERVICES, POPULATION PROTECTION AND SPECIAL SERVICES - możliwości zastosowania DINO-96 w warunkach ekstremalnych dla całych populacji, np.: powodzi, trzęsienia ziemi itp.

                                                                                -2-

CDN....

 

Substrat DINO-96 i produkty na jego bazie, posiadają oficjalne certyfikaty jako kosmetyk, a więc są dopuszczone do stosowania zewnętrznego. Wykorzystując pełne wyniki badań, o których mowa powyżej, oraz informacje napływające od osób stosujących DINO-96 w rożnych celach, można jednoznacznie mówić o działaniu substratu DINO-96 polegającym na WSPIERANIU i PRZYSPIESZANIU LECZENIA PODSTAWOWEGO. Dotyczy to zarówno tkanek miękkich, krwi, jak i kości.

 

Poniżej przedstawiam informacje /ogólne/ o ilości i kierunkach stosowania DINO-96 zarówno w oficjalnej medycynie jak i w większości przypadków nieoficjalnie:

-        W Instytucie Dermatologii i Kosmetologii - badania na grupach po 30 osób,

-        Szpital Wojskowy Dermatologia /Polska / - badania na grupach po 30 osób,

-        Szpitalny Instytut Osteoporozy /Polska/ - badania na grupach po 30 osób,

-        Centrum Odnowy Biologicznej /Polska/ - badania wpływu na cały organizm i poszczególne jego systemy oraz szybkość reakcji /najnowsze systemy diagnostyki komputerowej sprowadzone wraz z obsługą z ROSJI/ - 200 osób,

-        Centrum Porażenia Mózgowego /Polska/ - 150 osób w wieku 5-50 lat,

-        Sanatorium w Polanicy Zdrój /Polska/ - 470 osób - wykorzystano do badan Zespół rosyjski, który badał wojskową komputerową diagnostyką medyczna /nieznana w Polsce/,

-        Uniwersytet Przyrodniczy /Polska/ Weterynaria -  ramach GRANTU z W. Brytanii przeprowadzono kliniczne badania porównawcze działania DINO-96 z LIVACOXEM,

-        Klinika Rehabilitacyjna „Dzieci Moskwy” /Rosja/ - 50 osób (dzieci) prezentacja na filmie,

-        Kliniki i Szpitale wojskowe /Rosja/ - ok. 300 osób – rany rożnego typu oraz kontuzje,

-        Ośrodek Prezydencki „Barwicha”/Rosja/ -ok.  200 osób - ciężkie przypadki ran, kontuzji, itp.,

-        Centrum Medycyny Narodowej „DINO-96 w Moskwie” /Rosja/ - b. ciężkie przypadki ran, stany powypadkowe, kontuzje, dermatologia, zatrucia, rehabilitacja – ponad 200 osób,

-        16-cio letni okres stosowania DINO-96 oraz zgłaszania efektów na pokazach Medycyny Niekonwencjonalnej w Polsce oraz Rosji - ponad 3000 osób, począwszy od dermatologii ran rożnego typu, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej oraz wsparcia leczenia rożnych jednostek chorobowych,

 

 W ostatnim okresie nasiliły się zapytania i zastosowania DINO-96 w:

 

-        Wsparcie leczenia niegojących się ran po operacyjnych /rak piersi, gruczołów/-efekty stosowania b. dobre i szybkie,

-        PÓŁPASIEC – efekty rewelacyjne! Średnio wystarczy 1-4 dni do ustępowania bólu i efektów chorobowych(!)

-        Wsparcie leczenia ran podudzi,

-        Wsparcie leczenia po zawałowego i porażenia części lub całości ciała po wypadkach.

      

 

Jeżeli teraz doszły sensacyjne wyniki oddziaływania na Półpasiec, to czego jeszcze potrzeba?!!!

A system diagnostyczny bez żadnej aparatury?   -   BIOMARKERY DINO-96!!!

 

NIE ISTNIEJE W SKALI ŚWIATOWEJ LEK ANI ŚRODEK DORUWNUJĄCY DINO-96!!!

 

          A MOZE SUBSRAT „DINO-96” JEST TYM, CZEGO WSZYSCY SZUKAJĄ?!