odstepodstepenglishodsteppolski

Biomedycyna

Jego skład jest niemal idealnie zgodny ze składem tkanek w organizmie! Jako jedyny zawiera większość znanych L-aminokwasów naturalnych (20 L-aminokwasów), mikro i makroelementy, fragmenty: witamin, hormonów i enzymów! Wykazuje całe spektrum pozytywnego oddziaływania na wszystkie funkcje biologicznych systemów.

 

"DINO" powoduje wzrost umysłowych i fizycznych możliwości organizmu, wzrost systemu obronnego organizmu, -stymuluje obronne siły (zdolności) każdego organizmu żywego!

 • Aminokwasy (składniki białka) zawarte w substracie występują z innymi komponentami w proporcjach spotykanych jedynie w przyrodzie.
 • Zachowana jest naturalna stereochemia, nie występują syntetyczne aminokwasy!
 • Dzięki rozbiciu wewnętrznej struktury molekularnej poszczególne składniki substratu występują jako mikroelementy i mają możliwość wnikania bezpośrednio do komórek organizmu, pomijając typowa drogę: przewód pokarmowy - wątroba - układ krwionośny - komórko (oczywiście w skrócie).
 • Poszczególne aminokwasy występują więc nie jako całość, lecz jako fragmenty tej całości i one są wybierane przez organizm człowieka jako wymiennik tej części w organizmie, która jest uszkodzona lub chora! 0 tym decyduje sam organizm
 • "DINO"- to nie lekarstwo! Przynajmniej nie w tej chwili! To substrat wzmacniający i wspierający immunologiczne zdolności organizmu człowieka i wspomagający jego samoobronę
 • Ze względu na formę bezpostaciową, nie powoduje skutków ubocznych w organizmie i nie kumuluje się!
 • Stasowany obok leków zalecanych przez lekarza, powoduje zwiększenie efektywności stosowanych leków oraz pośrednio zapobiega skutkom ubocznym stosowanych lekarstw.
 • "DINO-96"- drogą immunokórekcji samoistnej poszczególnej komórki, oddziałuje na biologiczne systemy naszego organizmu i w związku z w/w właściwościami nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób przedostaje się do organizmu. Z tych też względów najszybsze przenikanie następuje poprzez zastosowanie kąpieli, opryskiwania powierzchni ciała, okłady, krem, nawilżanie ciała. O Zastosowanie kombinacji: kąpiel - krem, inhalacja - krem itp. daje najszybsze i wręcz nieoczekiwanie szybkie pozytywne rezultaty! I w zasadzie nie jest istotne, jaka występuje forma czy też jednostka chorobowa!
 • "DINO-96" -ze względu na swoją uniwersalność może być zastosowany różnorodnie, w zależności od potrzeb organizmu:

              - stosowanie profilaktyczno-uodparniające.

              - odżywczo-wzmacniające.

              - regenerujące organizm środek kosmetyczny (wielorakie formy kremy odżywki do kąpieli, do oprysku ciała)

              - jako lekarstwo (oczywiście, po otrzymaniu atestu Instytutu Leków)

 • Jest sprawą oczywistą, że poszczególne oddziaływania w wielu wypadkach się pokrywają i w zasadzie odbywa się to automatycznie, niezależnie od nas, gdyż sam nasz organizm wybiera odpowiednią formę zastosowania samoistnego! Można to częściowo regulować jedynie poprzez zastosowanie odpowiednich dawek czy też stężeń preparatu.
 • Jest doskonałym środkiem regenerującym ciało! - żaden środek kosmetyczny na świecie nie ma takiego składu i oddziaływania, nawet w przybliżeniu!
 • Stwierdzono jego wpływ na leczenie wszelkiego typu ran (niezależnie od rodzaju); większości chorób dermatologicznych (uważanych w chwili obecnej prawie za nieuleczalne), promieniotwórcze, oparzenia wszelkiego typu, egzemy, przewlekłych bronchitów. W onkologii przed i po chemioterapii.

 

 

 

PRÓBA NAUKOWO - MEDYCZNEJ OCENY SUBSTRATU „DINO"

 

Omawiane do tej pory odkrycia uczonych radzieckich doprowadziły do opracowania unikalnego systemu diagnostycznego o możliwościach oceny organizmu ludzkiego nieporównywalnym z jakimkolwiek znanym do tej pory badaniem na świecie. Podczas takiego trwającego około 20 minut badania uzyskujemy równocześnie następujące dane:

 

·       częstotliwość tętna,

 

·       częstotliwość oddychania,

 

·        pojemność serca,

 

·        indeks serca,

 

·        indeks pojemności serca,

 

·        obieg krążenia w ciągu minuty,

 

·        pojemność płuc,

 

·        obieg powietrza w ciągu minuty,

 

·        stan ogólny, zwłaszcza stan termo bilansu,.

 

·        kompensacyjne reagowanie na stresujące bodźce,

 

·       „indeks zdrowia" rozumiany nie jako procent zdrowia, ale jako stopień połączenia współpracy podstawowych systemów regulacji organizmu,

 

·        czas szybkiego napełniania serca krwią

 

·        czas wolnego napełniania serca krwią,

 

·        ogólny opór przepływu krwi,

 

·        szczególny opór przepływu krwi,

 

·        praca lewej komory serca,

 

·        indeks pracy lewej komory serca,

 

·        itd.

 

 

Żeby skonstruować taki program, opracowano tzw. dynamiczny model struktury ogólnej nieswoistej działalności przystosowawczej ustroju człowieka. Przy tym zaznaczyć należy, że znaczenie odkrytych przez uczonych radzieckich faktów naukowych i opracowanie dynamicznego modelu jest tak wielkie, że trudno je przecenić, skoro życie można zdefiniować jako jeden wielki proces przystosowawczy, zaś choroby i starzenie się są ceną, jaką organizm płaci za przystosowanie. Pracujący na bazie tego modelu system diagnostyczny pozwala na obserwowanie dynamiki ogólnej nieswoistej reakcji przystosowawczej badanego pacjenta. W ten sposób utworzono system obiektywnej oceny zdrowia człowieka z możliwością wyciągania daleko idących wniosków dotyczących rokowania, skuteczności leczenia, zagrożeń na przyszłość, tempa starzenia się itp.

 

Badanie to wnosi zasadniczo nowe wartości w ocenę ludzkiego zdrowia i procesu leczenia. Wszak skuteczne uzdrawianie to nic innego jak wytwarzanie niezbędnej nieswoistej reakcji przystosowawczej na jakościowo odpowiednim poziomie.

 

Jak zatem przez pryzmat tego szczególnego, a zarazem krytycznego badania wyglądają efekty stosowania substratu "Dino". Wykonano około 300 takich badań na ludziach o różnorodnej patologii i wybranych przypadkowo. Wykonano badanie przed podaniem substratu "Dino" i po jego zastosowaniu (dwugodzinna inhalacja, podanie doustne - 1 ampułka, kąpiel z 2 ampułkami). W każdym przypadku nastąpiła pozytywna reakcja, nawet w przypadkach klinicznie najgorszych.

 

I tak:           

 

Częstotliwość tętna - w każdym przypadku uległa normalizacji.

 

Częstotliwość oddychania - zwykle się normalizowała

 

Pojemność serca - zawsze sie normalizowała (zwykle najpierw następowało jej zwiększenie, a potem normalizacja).

 

Ogólny stan - zwykle ulegał poprawie, nigdy pogorszeniu przy czym stopień poprawy zależny był od dawki substratu (jeśli nie było poprawy po inhalacji, to na pewno nastąpiła po dodatkowym podaniu substratu doustnie bądź w kąpieli).'

 

Kompensacyjne reagowanie organizmu na bodźce stresujące - prawie zawsze stwierdzano aktywizację wszystkich systemów organizmu i poprawę mechanizmów adaptacyjnych.

 

Indeks zdrowia" - zawsze i niemalże natychmiast ulegał poprawie i to często bardzo znacznie.

 

Ogólny i szczególny opór krwi -zwykle ulegał normalizacji.

 

Najbardziej niewiarygodne, a wręcz spektakularne, było bardzo szybkie (często po inhalacji i doustnym podaniu, a najpóźniej w ciągu kilku godzin po dodatkowym podaniu substratu) wychodzenie ze stanów ogólnych ocenianych jako bardzo krytyczne i niebezpieczne. W języku badania ocena brzmiała: „Wyraźne naruszenie terrnobilansu: duże obniżenie wytwarzania ciepła odnoszące się do strat ciepła. Stan bardzo niebezpieczny: systemy adaptacyjne wyczerpane, możliwy chroniczny stres. Skłonność do ciężkich chorób chronicznych i chorób starzenia: obniżenie odporności immunologicznej, skłonność do nowotworów, sklerozy, chronicznego zapalenia płuc, obniżenie działalności pluć i serca razem."

 

 

Najdalej w ciągu kilku godzin po korzystaniu z DINO, ocena ta uległa zmianie na następującą: „Tremobiians umiarkowanie naruszony: masz ogólną tendencję do obniżenia wytwarzania ciepła odnoszącego się do ciepła strat, tzn. organizm nieekonomicznie wykorzystuje ciepło, które wytwarza, w związku z tym ogólna odporność jest obniżona." Zgodzicie się Państwo, że oglądanie takich niesamowitych „popraw" następujących w tak krótkim czasie budzić musi wrażenie również na badających!

 

Podumowując:

 

W kontekście tego wszystkiego stwierdzić należy, że DINO w każdym praktycznie przypadku poprawia jakość i sprawność wszystkich znanych dotąd nieswoistych reakcji przystosowawczych, które - jak staraliśmy się wykazać - stanowią bazę i warunek, a więc podstawę skutecznego leczenia wszystkiego i czegokolwiek. Znaczy to, że DINO zwiększa, a często wręcz warunkuje efektywność wszelkiego leczenia swoistego! Oczywiste jest, że niekiedy wystarcza samo DINO bez dodatkowego leczenia swoistego, ewentualnie osiąga się często możliwość znacznego zredukowania koniecznego leczenia swoistego.

Do sprawdzenia czy to prawda, że DINO jest nośnikiem energii życia, posłużyliśmy się metodą Ryodoraku. Najpierw wykonano badanie poziomu energii pacjenta przed ekspozycjązewnętrznąna DINO. Następnie zawieszono „baterię" ampułek z DINO wzdłuż kręgosłupa. Po 15 minutach ekspozycji dokonano ponownego pomiaru. Wykazano wyjątkowo znaczny przyrost energii u pacjentów, którzy mieli jej niedobór. U pacjentów z nadmiarem energii nastąpiło jej obniżenie do normy. Jak to pojąć?... Czyżby rację miał Wilhelm Reich twierdząc, że energia życiowa cechuje się inteligencją? Czyżby DINO także?!

 

 

 

 


 

PRZEŁOM W LECZENIU MALARII I AIDS

OWCZYNNIKOW- SHEMYKIN INSTITUTE OF BIOORGANIC CHEMISTRY OF RUSSIAN ACADEMWY OF SCIENCES

 

Preparat medyczny „DINO-96" produkuje i wdraża różne jego formy POLSKA GRUPA „DINO-96", na podstawie odkryć i badań rosyjskich uczonych. Współpracując z nimi wykazano, że ten oto preparat ma szerokie spektrum biologicznej aktywności i może być stosowany w profilaktyce, jak i leczeniu wielu chorób. „DIN096" zawiera mikroelementy i substancje białkowe (proteiny), właśnie te składniki i możliwość ich szerokiego zastosowania nakazuje nam prowadzenie dalszych, dodatkowych badań. Już teraz możemy podsumować, że preparat „DINO-96" będzie stosowany w leczeniu niedoboru pierwiastków śladowych, a zwłaszcza w przypadkach ich bardzo dużego deficytu, oraz w wielu chorobach związanych z zaburzeniami życiowych procesów biochemicznych u człowieka.

Aktualnie wiemy, że u człowieka wiele procesów regulowanych jest przez aktywne biologicznie peptydy. W „DINO-96" zawartość aktywnych enzymów wykazanych we wstępnych badaniach w INSTYTUCIE CHEMI BIOORGANICZNEJ SCHEWJAKINA -OWCZYNNIKOWA wynosiła więcej niż 20%. Natomiast badania wymienionej chromatografii jonowej wykazały zawartość nie mniej niż 40 składników w całkowitej frakcji białkowej (technika DEMUSZKINA VP i wsp. CHEMI BIOORGANICZNEJ 1999 styczeń 25 (I) 20-4 ROSJA).

Spektroskopia MALDI wykazała ilość znacząco większą! Działanie preparatu „DINO-96" na aktywność niektórych enzymów zostało przebadane 5 wiele patologicznych procesów łączy się ze wzrostem aktywności enzymów proteolitycznych. Frakcja białkowa „DINO-96" zahamowała enzymy PROTEINAZY o niskim stopniu stężenia. Aktywność na inne enzymy jest obecnie badana.

Najbardziej interesująca jest PROTEINAZA ASPARTATOWA. To właśnie ona gra znaczącą rolę w takich chorobach jak:

MALARIA i AIDS

Badania ekstrakcji białkowych inhibitorów z różnych roślin wykazuje Szerokie zastosowanie spektrum (CHROMATOGRAFIA) aktywnych hamujących enzymów białkowych. Wyższość „DINO-96" jest taka, że heterogenne białka w preparacie mogą hamować nie tylko proteinazy osocza 5 ale również inne różnego typu proteinazy.